Koordynator ds. sprzedaży nieruchomości

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monument Support Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Krakowie (31-055) przy ul. Miodowej 14/7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Monument Support Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową w celach rekrutacyjnych, tj. aby ocenić Pana/i zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/i aplikuje.  Podstawą przetwarzania danych jest art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub wyrażona przez Pana/Panią zgoda lub uzasadniony interes Administratora danych (Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy jest Pan/i odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 6 lat.  
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora danych wskazany w pkt 1 lub adres e-mail biuro@monumentfund.pl,
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.